Iitin kunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät toiminta-avustukset

24.01.2023 12:53

Kategoria: Kuulutukset


Kuulutus 6/16.1.2023

Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus.

Iitin kunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 talousarvioon sisältyvät
toiminta-avustukset seuraavasti:

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, seuralle, säätiölle tai järjestölle (yhteisö), jonka kotipaikka on Iitissä tai, jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Iittiin. Iitin kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Iitissä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää iittiläisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä. 

Samaan tarkoitukseen/toimintaan voi saada Iitin kunnan myöntämää avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Toiminta-avustuksia myönnettäessä huomioidaan yhteismäärään myös mahdolliset markkinointi- tai vastaavat sopimukset, joissa yhdistykselle suoritetaan rahallista korvausta mm. kunnan näkyvyydestä. Suositeltavaa on, että sama taho hakee avustusta vain yhdellä hakemuksella, vaikka kyseessä olisivat eri toiminnot tai jaostot. Mahdolliset erilliset hakemukset voidaan yhdistää ja käsitellä yhtenä hakemuksena. Kunta voi avustuspäätöstä valmisteltaessa määritellä avustustyypin hakemuksesta poiketen arvioituaan hakemusta ja siinä esitettyjä tietoja.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Hakemuslomakkeita saa myös kirjastosta Iitti-pisteestä.

Hakemukseen tulee liittää:
- toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan tai hankesuunnitelma, mikäli kyseessä on kohdeavustus
- talousarvio vuodelle/hankkeelle, jolla avustusta haetaan
- viimeisin (edellisen toimintavuoden) tilinpäätös- viimeisin (edellisen toimintavuoden) tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto.
- ilmoitus yhteisön toimihenkilöistä osoitteineen (täytetään hakulomakkeeseen)
- tilinumero (täytetään hakulomakkeeseen)
- yhteisön voimassa olevat säännöt

Tilinpäätös asiakirjat ja tarkastuslausunto voidaan toimittaa myös hakuajan päättymisen jälkeen, mikäli ne eivät ole valmistuneet ennen sitä.

Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa 14.4.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Rautatienkatu 20, PL 32, 47401 Kausala tai sähköisesti kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuslomake

Jos edellä mainittujen liitteiden toimittamiseen tarvitaan lisäaikaa, siitä pyydetään ilmoittamaan viimeistään ennen hakuajan päättymistä kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Avustushakemukset käsitellään kunnanhallituksessa pääsääntöisesti toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja myöntämisperusteista alla olevista linkeistä:
Toiminta-avusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet.

Kausala 25.1.2023
Iitin kunta