Haetaan torikahvila-yrittäjää Kausalan torille

05.04.2019 15:07

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 48/5.4.2019

Haetaan torikahvila-yrittäjää Kausalan torille

Iitin kunnan elinvoiman ja Kausalan keskustan yhtenä kehittämistoimenpiteenä on
torikahvilan saaminen Kausalan torille.

Teknisessä lautakunnassa on linjattu, että torikahvila on yrittäjävetoinen ja yrittäjä siihen haetaan julkisella kilpailutuksella.

Tällä ilmoituksella tekninen lautakunta pyytää kiinnostuneita yrittäjiä tarjoutumaan Kausalan torikahvila-yrittäjäksi. Ilmoittautuneiden yrittäjien kanssa käydään neuvottelumenettely tarkemman konseptin
laatimiseksi ja maanvuokrasopimuksen tekemiseksi.

Tarkkoja ehtoja torikahvilan toteutukselle ei siis voida esittää tässä vaiheessa, mutta seuraavat periaatteet on huomioitava tarjouduttaessa:

1. torikahvilan toivotaan tuovan lisää palvelutarjontaa
2. rakennuksen tulee sopeutua torille
3. rakennuksen kerrosala on korkeintaan 200 k-m2
4. mahdollisuus neuvotella rakennuksen WC-tilojen käyttö yleisenä WC-tilana
5. maanvuokra on markkinahintainen
6. yrittäjä vastaa kaikista torikahvilan kustannuksista (suunnittelu, luvat, rakentaminen liittymineen, purku jne.)

Rakennuksen lupien saaminen jää yrittäjän vastuulle; lupapäätöksiin ja -ehtoihin kunta ei voi sitoutua. Hankkeeseen tarvitaan rakennusluvan lisäksi poikkeamislupa, koska kaavallista rakennusoikeutta ei ole.

Kiinnostuneita yrittäjiä pyydetään toimittamaan tarjouksensa 15.5.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi tai kirjeitse Iitin kunta, tekninen lautakunta, PL 32/Rautatienkatu 22, 47401 Kausala. Tarjoukseen merkki "torikahvila".

Tarjouksesta on käytävä ilmi liikeidea/liiketoimintasuunnitelma, hahmotelma torikahvilasta ja sen sijoittumisesta torille sekä tiedot yrittäjästä ja yrittäjän taloudellisesta ja muusta valmiudesta toteuttaa hanke, aikataulu mukaan lukien. Aikataulutuksessa on huomioitava, että neuvottelu- ja lupakäsittely sekä rakentaminen vie aikaa vähintään puoli vuotta.

Valittavasta yrittäjästä päätetään teknisessä lautakunnassa tarjoajien kanssa käydyn neuvottelumenettelyn jälkeen kokonaisuus (liikeidea, toteutus, talous) huomioon ottaen.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.

IITIN KUNTA/Tekninen lautakunta/5.4.2019