Ensimmäiselle luokalle ja esiopetukseen ensi syksynä tulevat lapset

01.03.2018 10:30

Kategoria: Kuulutukset

 

Koulunsa 8.8.2019 aloittavat tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset sekä ne lapset, jotka ovat saaneet vuoden lykkäystä koulunkäyntinsä aloittamiseen.

Iitin esikouluissa olevien lasten henkilötiedot siirtyvät alakouluille oppilaaksiottoalueittain ja lasten huoltajille tiedotetaan henkilökohtaisesti, mihin kouluun lapselle on varattu koulupaikka.

Kouluissa järjestetään kevään aikana tutustumistilaisuuksia uusille ensimmäisen luokan oppilaille ja niistä koulut ilmoittavat erikseen. Koulujen rehtorit antavat lisätietoja kaikista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulujen yhteystiedot ja sijainnit löytyvät Iitin kunnan internet –sivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulut.

Koulukuljetuksista tiedotetaan henkilökohtaisesti ja koulukuljetuksista lisätietoja löytyy Iitin kunnan internetsivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulukuljetus.

Huoltajien tulee ilmoittaa tänä vuonna viisi ja kuusi vuotta täyttävät vaikeavammaiset lapset koulu-toimistoon mahdollisimman pian, jotta lapsille voidaan varata heille sopiva koulupaikka. Koulutoimiston puh: 040 7048305, sähköposti tuija.pohjanvirta@iitti.fi Vaikeavammaisella lapsella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Mahdollinen pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta ja jatkuu yksitoista vuotta.

Jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä oppivelvollisuusikää aikaisemmin tai vastaavasti yhtä vuotta myöhemmin, tulee hänen tehdä hakemus. Lomakkeita hakemusta varten on saatavana koulutoimistosta. Mikäli lupaa haetaan koulunkäynnin aloittamiseksi yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin, tulee hakemukseen liittää psykologin ja lääkärin lausunnot.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiope-tukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kuusivuotiaille tarkoitettua esi-opetusta järjestetään Vuolenkosken koulun oppilaaksi ottoalueella asuville lapsille Päiväkoti Nuppu-lassa, koulun yhteydessä. Muualla kunnassa asuville lapsille esiopetusta järjestetään Kausalan päivä-kodissa Peltohiiressä. Lisätietoja esiopetusjärjestelyistä antaa päiväkodinjohtaja Erika Räikkönen, puh: 040 5957264, sähköposti erika.raikkonen@iitti.fi

Tervetuloa koulupolulle!

        logo

  Iitti 13.2.2019

         Koulutuslautakunta