Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työ-ohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työ-ohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Kuulutus 137/14.12.2023

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja meren-hoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työ-ohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Osa Hämeen ELY-keskuksen toimialu-een kunnista kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, osa Kokemäenjoen-Saaristo-meren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja osassa kuntia on alueita molemmilla vesienhoitoalueilla. Oheisessa liitetaulukossa (liite 1) on esitetty kunnittain, millä vesienhoitoalueella kyseinen kunta sijait-see.
Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita