Maisematyölupahakemus, Tapola, naapurien kuuleminen

Kuulutus 64/4.6.2024

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Maisematyölupahakemus, Tapola, naapurien kuuleminen

MRL 133 §:n ja MRA 65.1-2 §:n mukaisesti ilmoitetaan rakennuspaikan naapureille seuraavasta maisematyölupahakemuksesta:

Hakija: Kiinteistön omistaja

Kiinteistö: Iitin kunnan Tapolan kylässä kiinteistöt Alestalo 142-421-2-333 ja Peltola III 142-421-3-136.

Toimenpide: Puiden kaataminen

Kaava-alue: Alestalon rantakaava, Kymijoen-Mankalan rantayleiskaava

Hakemusta koskevat mahdolliset huomautukset on toimitettava os: Iitin kunta, rakennusvalvonta, PL 32 (Rautatienkatu 22, vanha kunnantalo 2. krs, tekninen toimisto), 47401 KAUSALA, missä lupahakemus on nähtävillä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@iitti.fi.

Huomautukset on jätettävä viimeistään 18.6.2024. Mikäli huomautusta ei ole tehty määräajassa, katsotaan, ettei naapurilla ole huomauttamista hakemuksesta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä/alueella tarkoitetaan myös tien tai kapean vesistön toisella puolella olevaa kiinteistöä/aluetta.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Petri Miettinen, 0400 254 450.

IITIN KUNTA/Rakennustarkastaja/4.6.2024

 

Iitin kunnan verkkosivuille 4.6.2024 (laitto) – 19.6.2024 (poisto), liitteenä hakkuualueiden kartat
Tiedossa oleville naapureille postitse 5.6.2024, liitteenä hakkuualueiden kartat


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita