Kuulutus ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Tillolan ampumarata

Kuulutus 126/21.11.2023
Asianro 381/11.01.00/2023

Iitin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu alla esitetty hakemus ympäristöluvan muuttamisesta.

Hakija

Iitin riistanhoitoyhdistys ry

Hakemuksen yhteyshenkilö:
Esko Paananen
040 682 3309
esko.paananen@ampumaurheiluliitto.fi

Iitin riistanhoitoyhdistyksen yhteyshenkilö:
Harri Heino
040 580 5088
iitti@rhy.riista.fi

Toiminnan sijainti

Ampumaradantie 17
47400 Kausala

Toiminta

Iitin riistanhoitoyhdistyksellä on Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan 7.11.2018 § 105 myöntämä ympäristölupa (4749/11.00.01/2018) 75 metrin kivääriradalle. Haettavilla muutoksilla on tarkoitus mahdollistaa ampumaradan toiminta ympäri vuoden, ottaa käyttöön jo rakennettu 100 metrin ampumapaikka ja parantaa radan vesistövaikutusten tarkkailua.

Hakemusasiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutuksen nähtävillä oloajan 21.11. – 29.12.2023 kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi ja aukioloaikoina Iitti-pisteessä kirjastolla (Kausansaarentie 3, Kausala, puh. 040 141 7811). Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, 040 5596498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi.

Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen

Niillä asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipide ilmoituksen johdosta.

Ilmoituksen johdosta tehtävät muistutukset ja mielipiteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi tai postitse osoitteeseen Iitin kunta, Ympäristönsuojelu, PL32, 47401 Kausala. Muistutusten ja mielipiteiden tulee olla perillä 29.12.2023 klo 15.00 mennessä.

 

IITIN KUNTA/Viranomaislautakunta/21.11.2023


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita