Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, jätteen käsittely, biohiililaitos, GRK Suomi Oy

391/11.01.00/2023
Kuulutus 48/17.4.2024

Päätös
Iitin kunnan viranomaislautakunta on 11.4.2024 § 15 tehnyt päätöksen ympäristöluvasta kiinteistön 142-403-3-763 määräalalle, hakijana GRK Suomi Oy. Samalla on myönnetty lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivä
17.4.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 24.4.2024.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 17.4.–25.5.2024 yleisesti nähtävänä Iitin kunnan verkkosivuilla. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Iitin kunnankirjastossa (Rautatienkatu 20) Iitti-pisteessä kirjaston aukioloaikoina.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 24.5.2024.

Iitissä 17.4.2024
Iitin viranomaislautakunta

Iitin kunnan verkkosivut 17.4–25.5.2024
Iitinseutu, Kunta tiedottaa -palsta 25.4.2024


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita