Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, jätteen käsittely, biohiililaitos, GRK Suomi Oy

391/11.01.00/2023
Kuulutus 62/23.5.2024

Päätös
Iitin kunnan viranomaislautakunta on 16.5.2024 § 17 tehnyt päätöksen poistaa GRK Suomi Oy:lle myöntämänsä virheellisen päätöksen ympäristöluvasta ja ratkaissut asian hallintolain 50 § 1 mom nojalla uudelleen. Samalla on myönnetty lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös
Iitin kunnan viranomaislautakunta on 16.5.2024 § 17 tehnyt päätöksen poistaa GRK Suomi Oy:lle myöntämänsä virheellisen päätöksen ympäristöluvasta ja ratkaissut asian hallintolain 50 § 1 mom nojalla uudelleen. Samalla on myönnetty lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kuulutuksen julkaisupäivä
23.5.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 30.5.2024.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 23.5.–1.7.2024 yleisesti nähtävänä Iitin kunnan verkkosivuilla. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Iitin kunnankirjastossa (Rautatienkatu 20) Iitti-pisteessä kirjaston aukioloaikoina.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 1.7.2024.

Iitissä 23.5.2024
Iitin viranomaislautakunta

Iitin kunnan verkkosivut 23.5.–1.7.2024
Iitinseutu, Kunta tiedottaa -palsta 30.5.2024


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita