Kuulutus eläinsuojan ilmoituspäätöksestä, lypsykarjatila Huber-Ahonen

382/11.01.01/2023
Kuulutus 69/12.6.2024

Päätös
Iitin kunnan viranomaislautakunta on 6.6.2024 § 23 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisesta ilmoituksesta. Päätös koskee lypsykarjatilaa Heinlahden tilalla, kiinteistötunnus 142-408-5-18.

Kuulutuksen julkaisupäivä
12.6.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 19.6.2024.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 12.6.–20.6.2024 yleisesti nähtävänä Iitin kunnan verkkosivuilla. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Iitin kunnankirjastossa (Rautatienkatu 20) Iitti-pisteessä kirjaston aukioloaikoina.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 19.7.2024.

Iitissä 12.6.2024
Iitin viranomaislautakunta

Iitin kunnan verkkosivut 12.6.–20.6.2024.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita