Kausalan asemakaavan muutos Jänispajun - Ravilinnan alueella, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kuulutus 72/14.6.2024

Iitin kunnanhallituksen päätöksellä 5.2.2024 on käynnistetty Kausalan asemakaavan muutos ja laajennus Jänispajun – Ravilinnan alueella.

Tavoitteena on sijoittaa alueelle koulukeskus ja asuntoalueita luontoarvot ja kaavataloudellinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Lisäksi tavoitteena on alueen liikennejärjestelyjen parantaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn ja muun kestävän kehityksen edistäminen.

Kaavaa koskeva 13.6.2024 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 63 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 20.6. – 19.7.2024 Iitin kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet ja aukioloaikoina Iitti-pisteessä Kunnantalolla (Rautatienkatu 20, Kausala, puh. 040 141 7811)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa on selostettu mm. kaavamuutoksen tavoitteet, aikataulu ja selvitettävät vaikutukset.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä osallistumis- ja  arviointisuunnitelmasta viimeistään 19.7.2024. Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32 (Rautatienkatu 20-22), 47401 Kausala tai
sähköpostitse os. kirjaamo@iitti.fi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, harri.hoffren@iitti.fi, puh. 040 485 4037 ja kaavoittaja Tuula Vuorinen, tuula.vuorinen@paijat-hame.fi, puh. 044 493 4006.

IITIN KUNTA/Tekninen johtaja/14.6.2024

-Kunnan verkkosivut, kuulutukset, laitto 14.6.2024, poisto 20.7.2024
-Kunnan verkkosivut, vireillä olevat kaavahankkeet, laitto 14.6.2024 – koko
kaavaprosessin ajan
-Iitinseutu, kunnan palsta 20.6.2024
-Kirjeitse 14.6.2024 ao. maanomistajille- ja haltijoille, mukana oas. Kuolinpesien osalta kirje on toimitettu vain yhdelle. Hallintolain 57.2 §:n mukaan, jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä hallinnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle heistä. Osakkaan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille pesän osakkaille.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita