Presidentinvaalit 2024

Kunta tiedottaa presidentinvaalien 2024 ulkomainonnasta sekä koti- ja laitosäänestyksestä Iitin kunnassa.

Presidentinvaalien ulkomainonta Iitin kunnassa

Presidentinvaalien 2024 ulkomainonta voidaan aloittaa keskiviikkona 10.1.2024 Kausalan torilla. Mainonta muilla Iitin kunnan omistamilla alueilla ja kiinteistöillä on kielletty. Iitin kunta huolehtii vaalimainostelineiden pystyttämisestä ja poistamisesta.

Vaalimainokset tulee poistaa ulkomainontapaikolta presidentinvaaleja seuraavalla viikolla eli viikon kuluessa vaalipäivästä (vko 5). Mikäli vaaleissa toimitetaan toinen kierros, saa vaalimainontaa jatkaa toisen vaalipäivän iltaan 11.2.2024 asti. Puolueet ja valitsijayhdistykset velvoitetaan huolehtimaan taulujen siisteydestä. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan yksi kaksipaikkainen ja kaksipuolinen teline julisteita varten.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee ilmoittaa Iitin kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerille mainospaikan käytöstä sähköpostitse sonja.peltonen@iitti.fi viimeistään 8.1.2024 klo 16:00 mennessä.

Koti- ja laitosäänestys

Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana, äänestäjälle erikseen ilmoitettavana päivänä, kello 9–20. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä. Laitoksen, jonka asukkaat haluavat äänestää, on tehtävä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoitukset voi tehdä puhelimitse numeroon 040 152 6085 (ma-pe kello 9-16) tai 020 615 9600 (ma-pe kello 9-15) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@iitti.fi. Kunnantalot ja kunnan puhelinvaihde ovat suljettuna 22.12.2023 – 7.1.2024.

Lisätietoja antaa

Sonja Peltonen
Hallintosihteerin sijainen

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita