Ehdota vuoden 2023 ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinnon saajaa

Pyydämme ehdotuksia ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinnon saajista 12.2.2024 klo 16 mennessä.

 

Iitin kunta myöntää vuosittain tunnustuspalkinnot ansioituneille iittiläisille henkilöille, rekisteröidylle joukkueelle tai yhdistykselle. Palkittavia voivat olla muun muassa vuoden urheiluteko, vuoden kulttuuriteko, vuoden nuori (urheilu tai kulttuuri) ja vuoden hyvinvointiteko.

Ehdota palkinnonsaajaa
Sinulla on mahdollisuus ehdottaa vuoden 2023 palkinnonsaajaa. Ehdotuksesi perusteluineen voit lähettää sähköpostitse kirjaamo@iitti.fi tai toimittamalla ehdotuksesi kirjekuoressa Iitin
asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen kunnankirjastolle (Kausansaarentie 3, 47400 Kausala) 12.2.2024 klo 16 mennessä.
Ehdotuksissa otettava huomioon seuraavat kriteerit:
• Palkittavia haetaan nyt vuoden 2023 tulosten tai suoritusten perusteella.
• Palkitseminen voi kohdistua palkitsemisvuoden alussa 1.1. Iitin kunnassa henkikirjoilla olevaan henkilöön, rekisteröityyn joukkueeseen tai yhdistykseen. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö on iittiläisiä, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet. Muutoin joukkueesta palkitaan vain iittiläiset urheilijat.
• Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa urheiluseuran/joukkueen on kuuluttava valtakunnalliseen urheilujärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan sopimuksen.
• Nuoren palkittavan tulee olla alle 18-vuotias iittiläinen henkilö tai ryhmä. Palkittava henkilö tai ryhmä edistää toiminnallaan iittiläisten nuorten hyvinvointia, tuo Iittiä kotikuntanaan esille tai tekee merkittävän kertaluontoisen tai toistuvan suorituksen.
• Urheiluteko- ja kulttuurialan tunnustuspalkinnot myönnetään vuosittain tai ne voidaan jättää myöntämättä.
• Määräajasta myöhästyneitä esityksiä palkittavista ei huomioida.

Iitin kunnanhallitus on hyväksynyt 6.6.2022 § 112 ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistuksesta. Palkitsemissäännön mukaisesti kuntalaiset ehdottavat, kenelle Iitin kunnan myöntämä vuotuiset tunnustuspalkinnot kuuluvat. Kuntalaisten ehdottamista palkinnonsaajista Iitin kunnanhallitus päättää palkittavista henkilöistä ja tahoista

Lisätietoja:

http://www.iitti.fi/ansioituneiden-iittilaisten-tunnustuspalkinto


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita