Palveluasuminen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen periaatteena on hyvä elämä, riittävä tuki ja kodinomaisuus. Se on vaihtoehto silloin, kun asuminen esimerkiksi kotihoidon, perhehoidon tai yhteisöllisen asumisen avulla ei enää suju.  

Iitin kunnalla on suorassa omistuksessaan 16 vuokra-asunto ja 40 asuntolainoitettua palveluasuntoa palvelukeskus Koivulehdon välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Jussintie 7, 47400 Kausala. Palvelukeskuksen asunnoista voi tiedustella Iitin Vuokrataloilta.

Lisäksi Iitin vuokratalot Oy omistaa Salmikoti hoivakodin, jossa on 30 asukaspaikkaa. Salmikoti on kokonaan vuokrattu Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen omana toimintana ja ostopalveluna.  


Jaa sivu eteenpäin