Ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinto

Iitin kunta myöntää vuosittain tunnustuspalkinnot ansioituneille iittiläisille henkilöille, rekisteröidylle joukkueelle tai yhdistykselle. Palkittavia voivat olla muun muassa vuoden urheiluteko, vuoden kulttuuriteko, vuoden nuori (urheilu tai kulttuuri) ja vuoden hyvinvointiteko.

Palkitsemissääntö

1. Kuntalaiset ehdottavat, kenelle Iitin kunnan myöntämät urheiluteko- ja kulttuurialan tunnustuspalkinnot heidän mielestään kuuluvat.

2. Ehdotuksia annetaan kunnan verkkosivujen tai Iitti-pisteen kautta. Kunnanhallitus päättää palkittavista helmikuussa ja palkinnot myönnetään kunnanhallituksen määrittämässä tilaisuudessa.

3. Palkittavia haetaan tammikuussa edellisen kalenterivuoden 1.1.–31.12. tulosten /suoritusten perusteella.

4. Palkitseminen voi kohdistua palkitsemisvuoden alussa 1.1. Iitin kunnassa henkikirjoilla olevaan henkilöön, rekisteröityyn joukkueeseen tai yhdistykseen. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö on iittiläisiä, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet. Muutoin joukkueesta palkitaan vain iittiläiset
urheilijat.

5. Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa urheiluseuran / joukkueen on kuuluttava valtakunnalliseen urheilujärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan sopimuksen.

6. Nuoren palkittavan tulee olla alle 18-vuotias Iittiläinen henkilö tai ryhmä. Palkittava henkilö tai ryhmä edistää toiminnallaan Iittiläisten nuorten hyvinvointia, tuo Iittiä kotikuntanaan esille tai tekee merkittävän kertaluontoisen tai toistuvan suorituksen.

7. Palkinnot myönnetään vuosittain tai ne voidaan jättää myöntämättä.

8. Myöhästyneitä esityksiä palkittavista ei oteta huomioon.

Lisätietoja:

Palkitsemissääntö (pdf)

Iitin kunnanhallitus 6.6.2022 § 11 Ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistaminen >>