Aivot, keho ja trauma - kehosuuntautuneita työtaitoja itsesäätelyyn ja trauman hoitoon -kurssi

19.11.2021 18:00 - 21.11.2021 14:00
Perheniemen opisto, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi

Kategoria: Luennot ja kurssit

Koulutuksessa opetellaan sensorimotoriseen psykoterapiaan liittyviä kehosuuntautuneita terapiamenetelmiä.

Sensorimotorinen psykoterapia liittyy trauman hoitoon. Trauma ilmenee vireystilan vaihteluina. Koulutuksessa voit oppia ymmärtämään ja säätelemään omia kehollisia reaktioitasi sekä asiakastyöhösi sovellettavia kehosuuntautuneita terapiamenetelmiä. Koulutuksessa opetellaan sietokykyikkunaan liittyviä kehollisia vireystilan säätelytaitoja, rajojen tutkimista ja puolustuskyvyn vahvistamista, kehollisia vakauttamismenetelmiä ja itsesäätelytaitoja sekä voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Opetellaan havainnoimaan hyväksyvällä ja uteliaalla asenteella tässä hetkessä kokemusta kolmella tasolla – kehollisella eli sensorimotorisella, emotionaalisella ja kognitiivisella tasolla.

Osaamistavoitteet

osallistuja:

- tuntee sietokykyikkunan ja osaa käyttää siihen liittyviä kehollisia vireystilan säätelytaitoja sekä oman hyvinvoinnin vahvistamisessa että asiakastyössä

- osaa käyttää erilaisia kehollisia vakauttamismenetelmiä ja itsesäätelytaitoja

- tunnistaa omia rajoja ja pystyy vahvistamaan puolustuskykyä

- tunnistaa omia voimavaroja ja osaa vahvistaa niitä

- pystyy havainnoimaan omia kokemuksiaan tässä hetkessä hyväksyvällä ja uteliaalla asenteella sekä kehollisella, emotionaalisella ja kognitiivisella tasolla

- pystyy soveltamaan kehosuuntautuneita menetelmiä omassa asiakastyössään Koulutus sisältää luentoja, harjoituksia ja niiden tutkimista. Kysymyksille ja keskustelulle on myös tilaa.

Kouluttajana toimii Marjatta Ollikainen, Master of Psychotherapy IPSICC (Tanska), sielunhoitoterapeutti (ACC) ja sairaanhoitaja. Marjatta on opiskellut sensorimotorista psykoterapiaa trauman hoidossa I-vaiheen koulutuksen sekä kaksivuotisen II-vaiheen koulutuksen, joka käsittelee kiintymyssuhde- ja kehitystraumojen hoitoa. Marjatta on tehnyt terapiatyötä vuodesta 2007 alkaen ja toiminut useiden vuosien ajan myös kouluttajana.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

https://www.perheniemi.com/kurssit/59

p. 05 7574 100 (ark. klo 10-15)