Suomeksi på Svenska in EnglishYrittäminen

esite_frontpage.jpgIitin elinkeinojen kehittämispolitiikan perustekijöitä ovat pienyrityspainotteinen yritysrakenne, pk-teollisuuden yritykset eri toimialoilla ja keskimääräistä pitempi pienteollinen yritysperinne.
Elinkeinopolitiikan avulla haetaan uusia teollisen toiminnan painopistelohkoja ja kytketään niitä nykyisen teollisen rakenteen osaksi. Paikallisen teollisen verkon täydentämistarpeet on hahmoteltu yhdessä teollisuusyritysten edustajien kanssa. Kiinnostuksen kohteena olevia uusia toimintalohkoja ovat mm. paikallista metalliteollisuutta, erityisesti kuljetuskaluston ja ilmastointilaitteiden valmistusta tukevat osahankintapalvelut, ympäristöteknologia, sähkö-/elektroniikka-ala ja muu kevyt kokoonpanoteollisuus, puutuotevalmistus sekä pienimuotoinen elintarviketuotanto.

Iitin kuntakeskus Kausala on palvelutasoltaan korkealuokkainen maaseututaajama, jonka palvelukyvyn varmistamisella ja hyvään sijaintiin (Päijät-Häme/Kouvolan seutu) liittyvillä tekijöillä voidaan mahdollistaa uutta toimeliaisuutta alueella.

Iitti on maaseutukunta. Maa- ja metsätalous muodostaa edelleen pohjan maaseutualueiden elinvoimalle. Tehokkaan perusmaatalouden oheen on lisäksi syntynyt uusia pienyritys- ja sivuelinkeinotoimintoja, jotka liittyvät mm.elintarvikejalostukseen ja maaseutumatkailuun.

Elinkeino-ohjelmaYhteystiedot

Iitin kunta
PL 32
47401 Kausala
Puh. 020 615 9600
Faksi 020 615 9617
Lisää yhteystietoja
KARTTA