Ympäristölupapäätös, Maatalousyhtymä Pirinen Jarkko ja Jari

10.10.2018 08:16

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 103/10.10.2018 

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 3.10.2018 käsitellyt Maatalousyhtymä Pirinen Jarkko ja Jarin ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2018. 

Päätös on tehty hakemuksesta koskien eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista ja laajentamista osoitteessa Tupaselantie 34, 46540 Lyöttilä. Toiminnasta voi aiheutua hajua, melua ja pölyä. 

Toiminnan muuttaminen ja laajentaminen koskee lypsykarjan lisäämistä sekä siihen liittyen mm. eläinpaikkojen lisäämistä nykyisessä rakennuksessa sekä uusien lantavarastojen tekemistä. Ympäristölupa käsittää 118 lypsylehmää, 53 hiehoa, 27 (6-12 kk) hiehoa ja 51 (<6 kk) vasikkaa. Lanta käsitellään sekä lietteenä että kuivalantana ja levitetään pelloille. Talouskeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi lietesäiliö ja kuivalantala ja noin 4 km:n päähän rakennetaan uusi kuivalantala. Eläimiä laidunnetaan. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Päätös on nähtävillä 10.10. – 12.11.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 12.11.2018. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085. 

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla.

Kouvolassa 10.10.2018                            Rakennus- ja ympäristölautakunta