Ympäristölupahakemus, Metsäkulman Eläintuhkaus Oy

11.01.2018 08:00

Kategoria: Kuulutukset

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 

Metsäkulman Eläintuhkaus Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee uuden eläintuhkaamon toimintaa Iitin kunnassa osoitteessa Nurmipolku 68, Mankala. Toiminnasta voi aiheutua vähäistä savu- ja hajuhaittaa.

Alueelle rakennetaan tuhkaustoimintaa varten rakennus, johon tulee toiminnalle suunnitellut erilliset tilat. Laitoksessa on tarkoitus tuhkata kokonaisia kuolleita eläimiä (mm. kissat, koirat, hevoset, turkiseläimet). Laitoksella on mahdollisuus kylmäsäilyttää tuotuja eläimiä tilapäisesti, mikäli tuhkausta ei voida suorittaa heti. Polttolaitoksessa on kaksi polttokammiota sekä yhteinen jälkipolttokammio ja savupiippu. Savukaasujen jälkipoltin vähentää mahdollisia hajuhaittoja ja savukaasupäästöjä. 

Eläimiä tuhkataan yksilö- ja yhteistuhkauksina. Jäljelle jäävä tuhka annetaan omistajille, mutta halutessaan omistaja voi antaa tuhkan haudattavaksi laitoksen läheisyyteen tulevaan muistolehtoon. Mahdollinen ylijäämätuhka levitetään toiminnanharjoittajan metsäpalstalle. Laitokselle voidaan tuoda eläimiä vuorokauden ympäri, uuneja käytetään 2-12 h/vrk. Toiminnassa noudatetaan Elintarviketurvallisuusviraston ohjeita ja määräyksiä. 

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 11.1. – 12.2.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Jenni Ojala, p. 020 615 7923.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 12.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 11.1.2018                              Rakennus- ja ympäristölautakunta