Ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä Pirinen Jarkko ja Jari

28.06.2018 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Maatalousyhtymä Pirinen Jarkko ja Jari on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista ja laajentamista osoitteessa Tupaselantie 34, 46540 Lyöttilä. Toiminnasta voi aiheutua hajua, melua ja pölyä. 

Kysymyksessä on lypsykarjan lisääminen sekä siihen liittyen mm. eläinpaikkojen lisääminen nykyisissä rakennuksissa sekä uusien lantavarastojen tekeminen. Talouskeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi lietesäiliö ja kuivalantala ja noin 4 km:n päähän rakennetaan kuivalantala. 

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 28.6. – 30.7.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085. 

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 30.7.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 28.6.2018                              Rakennus- ja ympäristölautakunta