Ympäristölupahakemus, Iitin Riistanhoitoyhdistys ry

06.09.2018 09:18

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 95/6.9.2018

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Iitin Riistanhoitoyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee ampumaradan toimintaa Iitissä Tillolan ampumaradalla kiinteistöllä 142-411-4-317. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja ammunnasta syntyvää jätettä. 

Tillolan ampumarata sijaitsee Iitin kunnassa, noin 5 km Kausalan taajaman itäpuolella. Kyseessä on olemassa oleva ampumarata, jolla on ammuttu mm. haulikolla sekä kiväärillä. Nyt vanhalle kivääriradalle haetaan ympäristölupaa, haulikkoammuntaa alueella ei jatketa. Ammuntaa harjoitetaan toukokuusta marraskuuhun käytön painottuessa kesä- ja syyskuukausille. Päivittäiset käyttöajat ovat maanantaista perjantaihin klo 10-20, lauantaisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 12-18. Juhlapyhinä ei ammuta. Ampumamäärät ovat enintään 30 000 laukausta vuodessa. Ampumarata-alue sijaitsee 1. luokanpohjavesialueella, mistä johtuen hakemuksessa on esitetty tehtäväksi kunnostus- ja suojaustoimia. 

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 6.9. – 8.10.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas, p. 020 615 7995.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 8.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Kouvolassa 6.9.2018                                Rakennus- ja ympäristölautakunta