Suomeksi på Svenska in EnglishTiet ja kadut

Yleiset tiet/maantiet:

1.1.2006 voimaan tulleen uuden maantielain mukaan kaikki yleiset tiet ovat maanteitä. Liikenteellisen merkityksensä mukaan maantiet ovat valtateitä, kantateitä, seututeitä tai yhdysteitä.

 

Maanteiden osalta liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto. Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne kuuluvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Iitti kuuluu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

 

Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista:
Tienkäyttäjän Linja 0200 2100, avoinna 24h/vrk (puhelut tallennetaan). Muut palvelunumerot löytyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta.

 

Maanteiden pituus Iitin kunnassa 1.1.2010 oli yhteensä 235 km. Lisää tietilastoja löytyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristöksekuksen sivuilta, joilta löytyy tietoa myös tiehankkeista.

 

Kadut:

Iitin kunnan katujen ja kevyen liikenteen väylien tienpidosta vastaa tekninen lautakunta.

Iitin kunnassa on katuja noin 44 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 10 km.

Nähtävillä olevista katusuunnitelmista tiedotetaan tämän sivuston ajankohtaista-sivulla.

Lisätietoja antaa rakennusmestari Timo Vaaranto.

Yksityistiet:

Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tiekunnat tai osakkaat yhteisesti, mikäli tiekuntaa ei ole perustettu.

Iitin kunnassa on noin 530 km yksityisteitä ja noin 170 tiekuntaa. Tielautakunnan asioita Iitin kunnassa hoitaa teknisen lautakunnan 3-jäseninen yksityistiejaosto.

Iitin kunta avustaa yksityisteitä tien kunnossapito- ja perusparannus- sekä kohdeavustuksin. Avustuksen piirissä on noin 360 km ja noin 100 tiekuntaa.

Ely-keskuksen avustussäännöt

Avustushakemuslomake

Kustannusarvio-lomake

 


Yksityisteiden kunnossapitoon ja parannustöihin voi vuokrata työvälineitä Iitin kunnan varikolta. Vuokraushinnat.

Valtion yksityistieavustuksista lisätietoja saa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilta.