Suomeksi på Svenska in EnglishSisäilma

Terveydensuojelulain (763/94) 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, valo, säteily, mikrobit ja muut vastaavat tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa ja muussa tilassa oleskeleville. Puhtaudella tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman sisältäviä kemiallisia epäpuhtauksia (aineita) sekä sisäilman mahdollisesti sisältämiä hiukkasia ja kuituja.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta (asunnontarkastus) kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Iitin kunnassa terveydensuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut.

 

Yleisimmät sisäilmahaitat ovat (lähde: Allergia- ja astmaliitto, sisäilmaopas):

* Tunkkaisuus ja epämiellyttävät hajut

* Veto ja liian alhainen lämpötila

* Liian korkea lämpötila

* Kuiva ilma

* Melu

* Ilman epäpuhtaudet:

- pölyt: huonepöly, ulkoa tuleva pöly ja noki, mineraalivillakuidut, asbestikuidut

- allergeenit: siitepölyt, eläinpölyt, pölypunkit

- mikrobit: homeet, hiivat, bakteerit

- kaasumaiset aineet: hiilidioksidi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi, ammoniakki, radon, tupakansavu

 

 

Linkkejä:

- Valtion ympäristöhallinnon sivuilta mm. tietoa kosteus- ja homevaurioiden estämisestä

- Asumisterveysliiton sivuilla mm. Terve ja puhdas koti -esite

- Sisäilmayhdistys ry:n sivuilla mm. Terveelliset tilat -tietopankki

- Kuluttajaviraston sivuilla mm. tietoa asuntojen kosteusongelmista

- Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen sivuilla tietoa työtilojen sisäilmasta