Suomeksi på Svenska in EnglishRakennetun ympäristön katselmuskierros 24.8.2017

Rakennuslautakunta pitää rakennetun ympäristön katselmuskierroksen
Kausalan asemakaava - Iitintie - Kirkonkylä -alueilla torstaina
24.8.2017.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 22 luvussa (§:t 166 - 170) on
määräykset rakennetun ympäristön hoidosta. Siinä on säännökset
rakennuksen kunnossapidosta, ympäristönhoidosta, kevyistä rakennelmista ja pienehköistä laitoksista, ulkovarastoinnista ja keskeneräisistä rakennustöistä sekä hylätyistä rakennuksista.

MRL:n 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin maankäyttö- ja
rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan
määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Katselmuskierroksen perusteella voidaan asianosaisille tarvittaessa antaa
kehotuksia maankäyttö- ja rakennuslain vastaisen tilanteen korjaamiseksi.
Kehotukseen liittyy määräaika, jonka jälkeen kiinteistölle tehdään
seurantakäynti. Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, voidaan kehotusta tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.

IITIN KUNTA/Rakennuslautakunta/4.7.2017


Ilmoitustaulu 4.7. - 24.8.2017
Iitinseutu 6.7.2017
Kunnan verkkosivut 4.7. - 24.8.2017