Suomeksi på Svenska in EnglishVarhaiskasvatuksen hoitopaikkojen hakeminen 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle

Iitin kunta                                                                                              KUULUTUS

Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatus

 

VARHAISKASVATUKSEN HOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN 1.8.2017 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

Päivähoitopaikat 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle on haettavina 13.3.2017 mennessä.

Päivähoitopaikkoja on päiväkodeissa Kausalassa, Radansuussa ja Vuolenkoskella sekä ryhmäperhepäiväkodissa ja omassa kodissa hoitavalla perhepäivähoitajalla Kausalassa. Perhe voi valita myös yksityisen palvelun tuottajan päivähoidon järjestämiseen.

Päivähoitohakemus tulee tehdä 4 kk ennen hoidon tarpeen alkua, jos hoidon tarpeen aloitusajankohta on etukäteen tiedossa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee päivähoitopaikkaa hakea 2 viikkoa ennen kuin päivähoidon tarve alkaa. Hakemalla päivähoitopaikkaa ajoissa pystyy vaikuttamaan siihen, että lapsi pääsee haluttuun päivähoitopaikkaan ja myös tarvittavat päivähoitojärjestelyt ja päivähoidon henkilöstö voidaan sijoittaa tarpeen mukaisesti.

Päivähoidon tarpeen määrä (päivittäinen hoitoaika ja hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa) tulee ilmoittaa päivähoitohakemuksessa mahdollisimman tarkasti. Mikäli molempien vanhempien työ on vuorotyötä, on hakemuksiin liitettävä selvitys vuorohoidon tarpeesta ja hoitoajoista.

Päivähoitohakemuksia on saatavilla päivähoitotoimistosta päiväkodeista, monitorista sekä www.iitti.fi. Päivähoitohakemus tulee toimittaa päivähoitotoimistoon.

 

Päivähoitopaikan vaihtaminen

Ensi toimikauden alusta päivähoitopaikan vaihtamiseen liittyvät toiveet tulee myös ilmoittaa 13.3.2017 mennessä. Mikäli lapsi on jo kunnallisessa päivähoidossa, uutta päivähoitohakemusta ei tarvitse tehdä, vaan voi ilmoittaa esim. sähköpostilla tai puhelimitse päiväkotiin tai päivähoitotoimistoon toiveet syksyn päivähoitopaikkaan liittyen.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2017 alkaen 1.8.2017 alkavaa toimikautta varten päivähoitomaksun määräytymiseen liittyvät tuloselvitykset tulee toimittaa 30.6.2017 mennessä päivähoitotoimistoon.

Uusien päivähoitoon tulevien lasten vanhempien tulee toimittaa tuloselvitykset kahden viikon kuluessa hoidon alkamispäivämäärästä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, päivähoidosta peritään korkein hoitomaksu. Tuloselvityslomakkeita saa päivähoitotoimistosta, päiväkodeilta ja monitorista sekä www.iitti.fi

 

Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Pienten lasten vanhempien valinnanvapautta päivähoitopaikkaan liittyen lisää mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea. Perheellä on mahdollisuus järjestää lapsensa päivähoito myös yksityisen palvelun tuottajan avulla tai yksityisessä päiväkodissa. Perhe voi itse valita parhaiten perheen ja lapsen tarpeita vastaavan päivähoitopaikan tai päivähoitomuodon tai perhe voi palkata yksityisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia.

Iitin kunta maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan myöntämän yksityisen hoidon tuen lisäksi. Yksityisen hoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa tai esiopetuksessa eikä hänelle ole varattuna siellä päivähoitopaikkaa.

 

Yksityisen palveluntuottajat

Yksityiset palvelun tuottajat kuuluvat sijaintikunnan vastaavan viranhaltijan tai toimielimen valvonnan piiriin. Uusien yksityisten palvelun tuottajien tulee ilmoittautua sijaintikunnan yksityisistä palvelun tuottajista vastaavalle viranhaltijalle ennen toiminnan aloittamista.

Lahden ja Kouvolan seudun yksityisistä palvelun tuottajista saa tietoa seuraavilta sivustoilta:

Lahden seudun yksityiset perhepäivähoitajat (www.paivahoito.com) tai Kouvolan kaupungin perhepäivähoitoalueen johtajalta tai alueen esimieheltä (www.kouvola.fi). Iitin kunnan yksityiset perhepäivähoitajat blogi löytyy osoitteesta http://www.ypphiitti.blogspot.fi/ tai https://www.facebook.com/Iitinypph/

Lisätietoja yksityisistä palvelun tuottajista ja yksityiseen päivähoitoon liittyvistä asioista Iitin kunnassa antaa päivähoidon ohjaaja Salme Saari p. 040 5500257

 

 

Kausala  14.2.2016

Koulutuslautakunta               

 

Jakelu:

Iitin kunnan ilmoitustaulu

www.iitti.fi

Iitinseutu 20.2.2016