Suomeksi på Svenska in EnglishEnsimmäiselle luokalle ja esiopetukseen syksyllä 2017 tulevat lapset

Iitin kunta                                                                                              KUULUTUS

Sivistyspalvelut

                                                                   

ENSIMMÄISELLE LUO­KAL­LE JA ESIOPETUKSEEN ENSI SYKSYNÄ TULEVAT LAPSET

Iitin koulujen ensimmäiselle luokalle on ensi syksynä koulun alkaessa 10.8.2017 tulossa 64 lasta. Koulunsa aloittavat tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät lap­set sekä ne lapset, jotka ovat saaneet vuoden lykkäystä koulunkäyntinsä aloittamiseen. Iitin alakouluilla on jo niissä koulutiensä aloittavien lasten henkilötiedot ja lasten huoltajille on tiedotettu, mihin kouluun lapselle on varattu koulupaikka.

Kou­luissa jär­jes­te­tään tutus­tu­misti­lai­suuksia uusille ensimmäisen luokan oppilaille kevään aika­na ja niistä koulut ilmoit­tavat erik­seen. Koulujen rehtorit antavat lisätietoja kaikista koulun­käyntiin liittyvis­tä asioista. Koulujen yhteystiedot ja sijainnit löytyvät Iitin kunnan internet –sivuilta osoitteesta www.iitti.fi. Koulukulje­tuksista voi kysellä yläkoulun koulusihteeri Tanja Piikiltä, puh: 040 5103241 sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huoltajien tulee ilmoittaa tänä vuonna viisi ja kuusi vuotta täyttävät vaikeavammaiset lapset koulutoimistoon mahdollisimman pian, jotta lapsille voidaan varata heille sopiva koulupaikka. Koulutoimiston puh: 040 7048305, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vai­ke­avam­mai­sel­la lap­sel­la tar­koi­te­taan vai­ke­as­ti tai keski­as­tei­sesti näkö-, kuu­lo-, lii­kun­ta- tai kehi­tys­vam­mais­ta tai vamman vai­keu­sas­teen puo­les­ta näi­hin ver­rat­tavaa lasta. Vaikeavam­maisten lasten oppi­velvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuot­ta ja jatkuu yksitoista vuotta.

Jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä oppivelvollisuusikää aikaisemmin tai vastaavasti yhtä vuotta myöhemmin, tulee hänen tehdä hakemus koulutuslautakunnalle. Lomakkeita hakemusta varten on saatavana koulutoimistosta. Mikäli lupaa haetaan koulunkäynnin aloittamisek­si yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin, on hakemukseen liitettävä psykologin ja lääkärin lausunnot.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kuusivuotiaille tarkoitettua esiopetusta järjestetään Vuolenkosken oppilaaksi ottoalueella asuville lapsille Päiväkoti Nuppulassa, koulun tiloissa. Muualla kunnassa asuville lapsille esiopetusta järjestetään Kausalan päiväkodeissa. Lisätietoja esiopetusjärjestelyistä antaa päiväkodinjohtaja Erika Räikkönen, puh: 040 5957264, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tervetuloa kouluun ja esikouluun

 

                                                          Iitti 3.2.2017

                                                          Koulutuslautakunta                                  

 

Jakelu:

                                                          Iitin kunnan ilmoitustaulu

                                                          www.iitti.fi

                                                          Iitinseutu 9.2.2017