Suomeksi på Svenska in EnglishTyöllistämispalvelut

Työllisyyskoordinaattori

Työllisyyskoordinaattorin toimi on osa Iitin kunnan työllistymisen edistämisen palveluita.

Työllisyyskoordinaattorin maksuttomat palvelut on tarkoitettu sekä iittiläisille työnantajille että pitkäaikaistyöttömille. Tavoitteena on löytää jokaiselle työlle tekijänsä. Palvelu perustuu tiiviiseen työnantajayhteistyöhön tavoitteena löytää yhdessä uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työnantaja saa koordinaattorilta tukea erilaisiin työllistämiskysymyksiin. Koordinaattori auttaa työnantajia henkilöstötarpeiden kartoittamisessa sekä rekrytointiprosessien toteutuksissa. Koordinaattori informoi työnantajia sopivista työntekijäehdokkaista sekä yleisesti saatavilla olevista palkkaustukimuodoista.

Työtä tai koulutusta etsivälle ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömälle koordinaattori antaa yksilöllistä tukea, ohjausta ja valmennusta työnhakuun. Mm. työnhakuasiakirjojen laatimiseen sekä muihin työnhakutaitoihin saa koordinaattorilta tukea. Koordinaattori auttaa työtöntä yrityskontaktien luomisessa asiakaslähtöisesti sekä tukee työsuhteen aloituksessa. Koordinaattorin avulla työttömällä on mahdollisuus löytää uusi polku kohti työelämää.

 

Tanja Tuomi yhteystiedot


Etsivä nuoristyö

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. 

Etsivä nuorisotyöntekijä tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, kuten nuoren kotona, koulussa, nuorisotilalla, virastossa tai kahvilassa.  Tarvittaessa etsivä lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa, kuten esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa.

Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen.   Kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään, myös nuori itse. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista. 

Etsivästä nuorisotyöstä voi olla apua esimerkiksi:

- Opiskeluun liittyvissä asioissa

- Työnhaussa ja työllistymisessä

- Tulevaisuuden suunnittelussa

- Päihde-, mielenterveys- tai peliongelmissa

- Asioinnissa, hakemusten täyttämisessä ja palveluihin hakeutumisessa

- Arjenhallinnassa

 

Etsivä nuorisotyöntekijä yhteystiedot