Suomeksi på Svenska in EnglishPäätöksenteko

Kuntalain (410/2015) tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Nykyisen valtuuston toimikausi päättyy 31.5.2017.

Jatkossa valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Valtuutettujen vähimmäismäärä on 27 (kunnat 5001 - 20000 asukasta). Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuoden 2017 keväällä. Vaalipäivä on 9.4.2017.


Vuoden 2012 kunnallisvaalien tulos

Kunnan organisaatiokaavio

Toimielimet 

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2013 alkaen

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu 2017

Viranhaltijoiden päätöksiä:

Tekninen johtaja antoi päätöksellään 9.11.2017 § 24 luvan Kauppakadun ja Kausansaarentien osan sulkemiseen ilotulituksen ajaksi 31.2.2017 klo 18.45 - 19.30 sekä luvan kunnan alueiden käyttöön. Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle, osoite PL 32/Rautatienkatu 22, 47401 Kausala, sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (9.11.2017). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.