Suomeksi på Svenska in EnglishYleiskaavat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa. Sen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavasta näkee muun muassa mihin on tulossa rakentamista ja mitkä alueet säilyvät rakentamattomina. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on lueteltu yleiskaavan sisältövaatimukset eli ne asiat, jotka yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa.Pääperiaatteena on, että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista.

Lisätietoa yleiskaavoituksesta


Iitin kunnassa on 4 yleiskaavaa:

- Kausala - Kirkonkylä osayleiskaava (tavoitevuosi 2010) vuodelta 1994. Hyväksytty ohjeellisena. Osayleiskaavan tarkistaminen ja laajentaminen käynnistynyt v. 2008.


Oikeusvaikutteisia yleiskaavoja ovat:

- Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven vesistöalueen rantayleiskaava vuodelta 2000 (muutos v. 2002);

- Kymijoen-Mankalan vesistöalueen rantayleiskaava vuodelta 2002 (muutos ja täydennys v. 2006) ja

- Kymijoen-Konniveden vesistöalueen rantayleiskaava vuodelta 2004 (voimaantulo 2007, muutos ja täydennys v. 2008)

Nähtävillä olevista kaavoista tiedotetaan tämän sivuston ajankohtaista-sivulla.

Lisätietoja antaa kaavoittaja, tekninen johtaja Harri Hoffren

 

Karttapalveluun pääset tästä