Suomeksi på Svenska in EnglishOsallistuminen

Osallisille tiedotetaan kaavoituksen lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista sekä kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista ja heillä on mahdollisuus antaa palautetta kaavoitustyön eri vaiheissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset  päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus tästä

Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa on selostettu mm.  kaavamuutoksen tavoitteet, aikataulu ja selvitettävät vaikutukset. Suunnitelmien riittävyy destä ja kaavoituksen tavoitteista voivat osalliset esittää mielipiteitä.

 

Vireillä olevien kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Anttilantie Kuusikallio

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Haravakylän itäosa (päivitetty 30.10.2017)

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Veteraanitien päiväkoti

- Kymijoen - Mankalan rantayleiskaavan muutos ja täydennys, Tiirinmaa, Selkojärvi - Haramaajärvi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 9.1.2017)

- Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos ja osittainen kumoaminen, osallistumis- ja arviointisuunntelma

Myös liikenne- ja katusuunnitelmista tiedotetaan kuntalaisille ja asianosaisille suunnittelun eri vaiheissa.

Suunnittelua koskevat mielipiteet, huomautukset ja muistutukset lähetetään Iitin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostitse. Suullista palautetta voi antaa kaavoittajalle tai suunnittelijalle osallisille ja kuntalaisille järjestettävissä tilaisuuksissa tai puhelimitse.

Osallistua voi myös esim. tekemällä kuntalaisaloitteita. Kuntalaisaloitteet toimitetaan Iitin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostitse.