Suomeksi på Svenska in English



Maanhankinta

Kunnan maanhankinnan tärkein tehtävä on hankkia maata tulevan yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.

Riittävällä raakamaavarannolla luodaan toimintaedellytykset suunnitelmalliselle kaavoitukselle, turvataan suunnitelmallinen tonttituotanto ja yhdyskuntarakentamisen talous. Kunta joutuu hankkimaan maata (kadut, puistot, yleisten rakennusten tontit jne.) myös asemakaavan toteuttamiseksi asemakaavan muutostilanteissa ja silloin kun ensimmäistä asemakaava ei ole laadittu kunnan omistamille alueille.

Kuntien maanhankintaan liittyvää lainsäädäntöä on Maankäyttö- ja rakennuslaissa, Etuostolaissa sekä Lunastuslaissa. Suurin osa yhdyskuntarakentamiseen tulevasta maasta hankitaan vapaaehtoisin kaupoin. Maanhankinta pyritään tekemään riittävän ajoissa siten, että kunnalle saataisiin turvattua riittävä maareservi tuleviin tarpeisiin.

Yhteistiedot:
Iitin kunnassa maanhankinnan yhteyshenkilö on kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Lisätietoja kaavoittaja, tekninen johtaja Harri Hoffren

Kunnan etuostolausunnot yksityisten välisistä maakaupoista antaa kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Lisätietoja antaa palvelusihteeri Heli Janhunen. Maanmittauslaitos on v. 2015 ohjeistanut, että etuostolausuntoja ei enää tarvitse toimittaa lainhuutoja varten maanmittauslaitokselle, vaan maanmittauslaitos päättää lainhuutoasian vasta, kun etuosto-oikeuteen käytettävissä oleva 3 kk:n määräaika on kulunut umpeen. Poikkeustapauksissa, jos lainhuutoasia on kiireellinen, maanmittauslaitos voi käyttää etuostolausuntoa.

Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.