Suomeksi på Svenska in EnglishLuvat

Kiinteistön käyttöä rakentamiseen ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen perusteella laaditut kaavat ja tarkemmat säännökset ja ohjeet, mm. kunnan rakennusjärjestys.

Kaavoihin ja kiinteistöihin liittyvistä luvista yleistä
lisätietoa.

Iitin kunnan lupamenettelystä poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen, rakennuslupien, toimenpidelupien, maisematyölupien (mm. puunkaato), purkamislupien ja maa-aineslupien osalta lisätietoja antaa rakennustarkastaja Ville Partio. Ympäristölupien, maastoliikennelupien, rantojen ruoppauslupien, meluilmoitusten ja muiden vastaavien lupien osalta lisätietoja saa
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut. Lupahakemuslomakkeita rakentamiseen voi tulostaa suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-sivustolta löytyy mm. lomake, jolla voi hakea rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisematyölupaa tai tehdä toimenpideilmoituksen.

Johtojen, mainostaulujen yms. sijoittamisluvista kunnan maa-alueille päättää paikkatietoinsinööri Jukka Sipola. Katulupahakemus (excel-tiedosto). Katulupahakemus (pdf).

 

Yleensä johtojen sijoituksesta sopivat osapuolet keskenään, mutta mikäli johtojen sijoittamisesta ei päästä yksimielisyyteen rakennuslautakunta päättää hakemuksesta asian.

Kunnan maa-alueisiin annettavista tilapäisistä (alle vuoden voimassaolevat) käyttöluvista päättää tekninen johtaja Harri Hoffren; yli vuoden voimassaolevista käyttöluvista päättää tekninen lautakunta.

Kunnan rakennuksiin (esim. Kirkonkylän kesäkahvila, koulut, liikuntahalli-Ravilinna) kohdistuvista tilapäisistä käyttöluvista päättää kunkin rakennuksen käyttäjän (kunnan) edustaja, esim. Kirkonkylän kesäkahvilan osalta kirjasto-kulttuuritoimenjohtaja, koulujen osalta koulun rehtori ja liikuntahalli-Ravilinnan osalta vapaa-aikasihteeri.

Hakemuslomakkeita voi noutaa tai tilata Iitin kunnan palvelupiste Monitorista.

 

Lupaohjeet ja -ehdot koskien katu- ja muilla alueilla tehtäviä töitä Kouvolan seudulla