Suomeksi på Svenska in EnglishKaavat

Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kunnat laativat ja hyväksyvät yleis- ja asemakaavat. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja. Ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleistä lisätietoa kaavoituksesta.

Iitin kunnassa vireillä olevasta maankäytön suunnittelusta saa tietoa vuosittain julkaistavasta kaavoituskatsauksesta.

Nähtävillä olevista kaavoista tiedotetaan tämän sivuston ajankohtaista-sivulla.

Lisätietoja antaa kaavoittaja, tekninen johtaja Harri Hoffren.