Suomeksi på Svenska in EnglishAsemakaavat

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva maankäyttö. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla. Ranta-asemakaava on maanomistajan kaava. Ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Asemakaava koostuu asemakaavakartasta sekä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä selostuksesta, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Iitin kunnassa asemakaava on Kausalan ja Pohjanmäen sekä Vuolenkosken Koskenrannan alueella. Ranta-asemakaavoja on 21.

Kausalan asemakaavan ajantasaistaminen käynnistyi syyskuussa 2007 Myllytöyryn asemakaava-alueen muutoksella ja laajennuksella. Kausalan asemakaava ajantasaistetaan 7 vaiheessa osa-alueittain noin 7 vuoden aikana.

Pohjanmäen alueen kaavaa on muutettu ja laajennettu v. 2007.

Nähtävillä olevista kaavoista tiedotetaan tämän sivuston ajankohtaista-sivulla.

Lisätietoja antaa kaavoittaja, tekninen johtaja Harri Hoffren.