Suomeksi på Svenska in EnglishAsuinympäristö

Kunnan pinta-ala 685 km2, josta maata 587,5 ja vettä 97,5 km2. Salpausselänharju jakaa kunnan eteläiseen laakeiden viljelysalueiden Maakansaan ja pohjoiseen Vesikansaan, jolle oman erikoisleimansa antaa laajaksi järvialueeksi levittäytyvä ja voimalaitosten koskikanjoniin kapeneva Kymijoki.

Pääradan ja valtatien 12 varteen kasvaneessa kunnan keskustaajamassa Kausalassa asuu runsas puolet kunnan väestöstä. Taajaman asutus on vuosien mittaan laajentunut paitsi Kouvolan suuntaan myös Kausalan pohjoispuolella oleviin Radansuuhun ja Kirkonkylään. Uusia tontteja on keskusta-alueen lisäksi kaavoitettu mm. Myllytöyryyn sekä Radansuuhun Pohjanmäen alueelle.

Iitin kylät