Pyydetään kommentteja Iitin kuntastrategialuonnoksesta 2017-2020

11.01.2018 08:38

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin strategia muotoutuu. Nyt kuntalaisilla on tilaisuus vaikuttaa tulevaan strategiaan. Webropol-kyselyssä pääset kertomaan itsellesi tärkeisiin teemoihin omat ajatuksesi ja kommentoimaan strategialuonnosta.

Kunnanhallitus päätti lähettää strategialuonnoksen lausunnoille kunnan toimielimille (lautakunnat), Yhtestoimintaelimelle (henkilöstö), Kyläasiain neuvottelukunnalle, Ikäihmisten ja vammaisten neuvostolle, nuorisovaltuustolle sekä konserniyhtiöille. Lausunto pyydetään myös Iitin yrittäjiltä.

Lisäksi strategialuonnos julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalaisten kommentoitavaksi sähköisen lomakkeen kautta. Kirjastoon ja Monitoriin varattu mahdollisuus toimittaa kommentit myös kirjallisena.

Lausunnot ja kommentit pyydetään 8.2.2018 mennessä.

Tutustu strategialuonnokseen täältä

Kommentoimaan pääset tästä

Iitin kunta