Suomeksi på Svenska in EnglishKoulumatkat ja koulukuljetus

Koulukuljetus
Pääsääntönä on , että oppilaalle järjestetään koulukuljetus silloin, kun matka omaan lähikouluun on yli 5 kilometriä. 1.-2. -luokkien oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatka on yli 3 kilometriä. Esiopetusta saaville lapsille järjestetään kuljetus samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille sillä poikkeuksella, että kuljetus voidaan järjestää myös kotoa päivähoitopaikkaan tai kouluun ja koulusta päivähoitopaikkaan tai kotiin. 3. luokan oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatka on yli 4 kilometriä. Koulukuljetus järjestetään myös esim. tien vaarallisuuden vuoksi tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen vuoksi. 

Koulukuljetusoppaasta löytyvät tarkemmat tiedot koulukuljetuksista ja niiden perusteista.

Koulukuljetuksista säädetään perusopetuslain 32 §:n 1 momentissa: 
”Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.” Lain 2 momentin mukaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2½ tuntia.

Lisätietoja: koulusihteeri Tanja Piikki

Koulutuslautakunta hyväksymät koulukuljetusperiaatteet 

Hakemus koululaiskuljetuksesta


 Asiointi- ja kutsutaksi aikataulut 10.8.2017-