Suomeksi på Svenska in EnglishKodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito on olennainen osa oppilaan koulunkäyntiä. Yhteistoiminta perustuu kodin ja yhteisiin lapsen kasvua tukeviin tavoitteisiin ja riittävään yhteydenpitoon kodin ja koulun välillä. Koulu ratkaisee yhteydenpitomuodot, joilla lasten huoltajat saavat sen tiedon koulutyöstä, joka on kohtuullista.
Yhteistyön muodoista ja periaatteista päätetään lukuvuosittain koulun työsuunnitelmassa.

Tiedonkulun varmistaminen kodin ja koulun välillä

Tieto kulkee aina kahteen suuntaan. Tiedon kulun arvostelijan on aina pystyttävä osoitta­maan, että hän on pyrkinyt itse selvittämään eteensä tulleen ongelman eikä ole jäänyt toimettomana odottamaan tuleeko tietoa vai ei.

Sähköisten viestimien, erityisesti sähköpostin,  käyttöä yhteydenpitovälineenä lisätään sitä mukaa kun yhteydet kodeissa yleistyvät. Sähköisen viestinnän lisääntyessä varataan kui­tenkin vanhemmille aina mahdollisuus myös henkilökohtaiseen yhteydenpitoon lapsensa opettajaan. Koulu ja viime kädessä yksittäinen opettaja ratkaisee millä tavoin riittävä yhteydenpito lasten huoltajiin järjestään.

Huoltajan vastuu kodin ja koulun yhteistyössä

Huoltajalta odotetaan aktiivista suhtautumista lapsensa koulutyöhön ja yhteydenpitoon koulun kanssa. Erityisesti suurissa luokissa koulua käyvien lasten huoltajilta odotetaan tukea koulutyössä.

Koulu odottaa myös, että erillään asuvat huoltajat pitävät huolellisesti kouluun yhteyttä, jotta oppilasta koskeva tiedottaminen voidaan hoitaa molemmille huoltajille. Myös huoltajan tai lapsen olosuhteissa tapahtuneiden muutosten ilmoittaminen koululle on tärkeää.