Suomeksi på Svenska in EnglishNaturmål
Utsikt från Hiidenvuori berg

 

Hiidenvuori

Berget Hiidenvuori är beläget på ön Hiidensaari. På Hiidenvuori kan man se de tre vanligaste bergarterna i Finland: granit, rapakivigranit och gnejs. Den vanligaste är den hårda graniten, vilket gör, att berget ännu reser sig över sin omgivning trots erosion genom istiden.

Hiidenvuori dominerar landskapet med toppen, som når 60 m över Kymmene älv. Ytor, rundade och slitna genom istiden, branta stup och klyftan på norrsidan gör berget ett imponerande naturmål.

Floran är mångsidig, det finns allt från lundar till grova talldungar. I östra delen av ön finns ett värdefullt lundskyddsområde.

Hiidenvuori lär ha varit en fornborg. I dag är berget en sevärdhet och scen för nattkonserter om sommaren. Hiidenvuori hör till Iittis kommun men lundskyddsområdet ägs av finska staten.

Arkeologiska fynd bevisar att den forna människan kom till Hiidenvuori redan tusentals år sen.

Adress: Hiidensaarentie, 47610 Iitti

Arkeologiska fynd och klippmålningar
I norra Iitti, i området Haukkaselkä, finns tre klippmålningar från stenåldern. Forntida boplatser från stenåldern har påträffats i byarna Vuolenkoski och Lyöttilä. Därtill finns det begravningsplatser, stenkummlar och offerstenar, bl.a. i Perheniemi och Tapola.

Mankalanvirta
Att åka nedför Mankala strömmens mäktiga forsar var populär ända till början av det första världskriget. Numera har forsarna tämjts för elproduktion, men landskapet är väl värt ett besök. Fiske, paddling och båtliv är nutidens hobbyer på flodområdet.

Södra Iittis rik natur
Öppna odlingslandskap, en sjö, majestätisk urskog, åar och lundar gör landskapet varierande och grön. En raritet i den nordiska floran, hasselört (Asarum europaeum), växer intill kabblekor, smörbollar och svalörter i Saaranen vid Taasianjoki ström.

lytti3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spångstigen leder till fågeltornet

Foto Hasa Tuomisaari

Mukulanlahti fågeltorn
De första fågeltornen i Kymmenedalen öppnades våren 2004 vid Pyhäjärvi i Jaala och vid Urajärvis Mukulanlahti i Iitti. Det 6 meter höga tornet står söder om Kupparinoja dike, ca. 320 m från vägen till Kuusankoski. Spångstigen leder till tornet.

Vikar vid Pyhäjärvi och Urajärvi sjöar är betydande rast-, häcknings- och födosöksplatser för flyttfågel. Området är också en viktig häckningsplats för fordrande fågelarter som brun kärrhök (Circus aeruginosus) och rördrom (Botaurus stellaris), såväl som för ett stort antal vattenfågel.

Mer info: Lintulahdet Life

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktuppgifter

Iitti kommun
PL 32
47401 Kausala
Finland
Tel. 020 615 9600
Fax 020 615 9617
Övriga kontakuppgifter
MAP