Suomeksi på Svenska in EnglishNatur och miljö


Salpausselkä ås, som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka under den senaste istiden, delar kommunen och befolkningen till det s.k. "jordfolk" i söder och "vattenfolk" i norr. Flacka fälten dominerar i söder, i norr skapar sjöarna variation i skogslandskapet. En tredjedel av kommunens areal består av mäktiga skogar och en femtedel av vatten.

Det kuperade skogslandskapet domineras i norr av Kymmene älv, som slingrar sig genom kommunen och vidgar sig i de många sjöarna. I södra Iitti finns bara en sjö men desto mera åar och bäckar, t.ex. Taasianjoki å. Berggrunden i de norra och västra delarna av kommunen är granit och i de södra och östra delarna rapakivigranit.

Skogslandskapet varierar från karga tallskogar till mörkgröna granskogar och frodiga lundar. I våra lundar förekommer några sällsynta växtarter, t.ex. mosippan och backtimjan. Die ända hasselörter i Finland växer vid Taasianjoki å i södra Iitti. De vanligaste fågelarterna under sommarperioden är kornknarr, rördrom, sävsångare och brun kärrhök. På sensommaren kan man observera gråhägrar fiska och på hösten flockar av gäss söka föda på strandåkrarna.

ruskan alkua.jpg

Höstfärger på Kymmene älv, foto Hasa Tuomisaari
Frilufts aktiviteter

Iittis total yta är 685 km2 ,varav 100 m2 är vattenområde och 340 km2 skogar.

Stora vatten- och skogsområden erbjuder goda möjligheter till rekreation. De fina utsikterna från Kymmene älvens stränder har attraherat ett stort antal fritidsinvånare. Mankalanvirta ström och dess forsar lockar fiskare, båtfarare och paddlare till nejden.

Enligt allemansrätten och dess restriktioner kan du röra dig fritt i skogar, plocka bär och svamp. Det finns gått om vandringsleder, cykelvägar, skidspår och pilkningsställen. Det finns leder från ett par kilometer upp till nästan 100 km.

Naturen i Iitti är ren och miljöns tillstånd relativt bra. Myndigheterna kontrollerar vattenkvaliteten i Kymmene älv och turismen utvecklas med hänsyn till miljö och lokal kultur.

Naturstigar och vandringsleder
Se Fritid - Naturstigar och vandringslederKontaktuppgifter

Iitti kommun
PL 32
47401 Kausala
Finland
Tel. 020 615 9600
Fax 020 615 9617
Övriga kontakuppgifter
MAP