MRA 39.2. §:n mukainen ilmoitus 13.2.2018: Kausalan asemakaavan Mikkolanpellon alueen korttelin 276 tonttijaon muutos

13.02.2018 15:42

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus nro 21/13.2.2018

Kunnanhallitus on 16.10.2017 § 232 päättänyt asettaa Kausalan asemakaavan Mikkolanpellon alueen korttelin 276 tonttijaon muutoksen nähtäville MRA 39 §:n mukaisesti.

Tonttijaon muutosehdotus käsittää Kausalan asemakaavan Mikkolanpellon alueen korttelin 276 tonttijakomuutoksen siten, että korttelissa 276 AO-tonteista nro 2 - 4 muodostetaan AO-tontit nro 2 - 5. Tonttijako säilyy ohjeellisena.

Ohjeellisen tonttijaon muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 21.2. - 6.3.2018 Iitin Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa, os. Rautatienkatu 20, Kausala ja Iitin kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet.

Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79 §:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä os. Iitin kunta, kunnanhallitus, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus/13.2.2018

 

 

Kunnan verkkosivut 13.2. - 6.3.2018 (kuulutukset ja vireillä olevat kaavahankkeet)

Kirjeitse 13.2.2018 ilmoituksena nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen
MRA 79 §:n 2 mom. mukaisille kuultaville, mukana tonttijaon muutosehdotus (havainnekuva) ja ote
voimassa olevasta asemakaavasta