Maa-ainesten ottamislupahakemus

21.12.2017 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Merja ja Kari Suppi sekä Koneurakointi J&M Lehtonen Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien sora- ja kalliomaa-aineksen ottamista kiinteistöillä 142-422-19-9 ja 142-422-7-40. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 300 000 m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa, josta kallion osuus on 10 000 m3 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 30 000 m3. Osalle ottoaluetta on suunniteltu tehtäväksi lampi eli soraa otetaan osittain pohjaveden pinnan alapuolelta. Toiminnasta voi aiheutua pölyä.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2017 – 22.1.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Katja Kangas p. 020 615 7995.

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset tulee toimittaa 22.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi 

Kouvolassa 21.12.2017                           Rakennus- ja ympäristölautakunta