Maa-aines- ja ympäsitölupahakemus, Hietalahti Mikko ja Eeva

28.06.2018 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Hietalahti Mikko ja Eeva ovat jättäneet Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien louhintaa ja murskausta Iitin Lyöttilässä kiinteistöllä 142-408-24-21. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupaa haetaan kalliokiven (75 000 k-m3) louhintaan ja murskaukseen. Vuosittainen määrä voi vaihdella tarpeen mukaan 7 500 – 10 000 k-m3:n välillä. Alueella louhittu kiviaines murskataan hankealueella siirrettävällä murskaamolla ja kuljetetaan maanrakennuskohteisiin. Toiminta-aika vuosittain on noin neljä viikkoa arkisin klo 6-22 mutta kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden. Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen (75 000 k-m3) sekä soran ja hiekan (75 000 k-m3) ottamiseen 10 vuoden aikana. Alueen pinta-ala on 3,4 ha. Toiminta sijoittuu II-luokan pohjavesialueelle (0514211 Korkeamäki). Alueella ei varastoida polttoaineita. Aikaisempi maa-aineslupa on päättynyt vuonna 2017.

Hakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 28.6. – 30.7.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/ Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085. 

Muistutuksen hakemuksien johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksien johdosta. Muistutus tulee toimittaa 30.7.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 32, Valtakatu 33, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaymparisto@kouvola.fi

 

Kouvolassa 28.6.2018        Rakennus- ja ympäristölautakunta