Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Hietalahti Mikko ja Eeva

10.10.2018 08:44

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 104/10.10.2018 

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 3.10.2018 käsitellyt Hietalahti Mikko ja Eevan maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kiinteistölle 142-408-24-21. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2018. 

Päätös on tehty hakemuksista koskien maa-ainesten ottoa sekä louhintaa ja murskausta Iitin Lyöttilässä kiinteistöllä 142-408-24-21. Hakemukset on käsitelty yhdessä ja ne on ratkaistu samalla päätöksellä. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. 

Ympäristölupa on myönnetty kalliokiven (75 000 k-m3) louhintaan ja murskaukseen. Vuosittainen määrä voi vaihdella tarpeen mukaan 7 500 – 10 000 k-m3:n välillä. Maa-aineslupa on myönnetty kalliokiviaineksen (75 000 k-m3) sekä soran ja hiekan (75 000 k-m3) ottamiseen. Alueen pinta-ala on 3,4 ha. Alueella louhittu kiviaines murskataan hankealueella siirrettävällä murskaamolla ja kuljetetaan maanrakennuskohteisiin. Toiminta-aika vuosittain on noin neljä viikkoa arkisin klo 6–22 mutta kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden. Toiminta sijoittuu II-luokan pohjavesialueelle (0514211 Korkeamäki). Alueella ei varastoida polttoaineita. Lupa on voimassa 10 vuotta. 

Toimintaa saa harjoittaa seuraavasti: Murskaaminen, poraaminen ja rikotus ma–pe klo 6.00–22.00, räjäyttäminen ma–pe (ei kuitenkaan arkipyhinä) klo 8.00–18.00, kuormaaminen ja kuljetus ma–su 6.00–22.00. 

Päätös on nähtävillä 10.10. – 12.11.2018 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 12.11.2018. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, p. 020 615 8085. 

Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. 

Kouvolassa 10.10.2018                            Rakennus- ja ympäristölautakunta