Ajankohtaiset tiedotukset, kalenteriVerkkolehti lukion tapahtumista

Tervetuloa Iitin lukioon

Iitin lukio sijaitsee Iitin kuntakeskuksessa Kausalassa. Opiskelu tapahtuu hiljattain saneeratussa lukiotalossa (Anttilantie 2), jossa on viihtyisien tilojen lisäksi ajanmukainen opetusvälineistö. Iitin lukion keskeisiä tavoitteita ovat hyvät oppimistulokset, tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja kansainvälinen toiminta.

Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot joita edellytetään ylioppilastutkintopohjaisiin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukion tavoitteisiin kuuluu lisäksi edistää nuorten aikuisten kasvamista niin, että heistä kehittyy aloitekykyisiä, yritteliäitä, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia aikuisia.

Lukion oppimäärän laajuus on 75 suoritettua kurssia. Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä lisäksi myös koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisia kursseja tulee suorittaa 47(lyhyt matematiikka)/51(pitkä matematiikka) ja syventäviä kursseja vähintään 10 (1.8.2005 Opetussuunnitelma). Lisäksi opiskelijan opinto-ohjelmaan voi kuulua muita opetussuunnitelman mukaisia kursseja.

Iitin lukiossa on seuraava kielivalikoima: A1-kieli englanti, A2-kieli on saksa, B1-kieli ruotsi, B2-kielet ranska ja saksa, B3-kielet ranska, saksa ja venäjä sekä mahdollisuus opiskella yksi kurssi espanjaa.

Iitin lukiossa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tehokkaasti opiskelun tukena sekä monipuolistamaan opetusmenetelmiä. Käytössä on peda.net –opiskelualusta, joka tarjoaa mahdollisuuden myös verkko-opiskeluun http://www.peda.net/veraja/iitti/lukio/.

Iitin lukio on ollut mukana Comeniushankkeessa 2005 - 2008. Hankkeen yhteistyökoulut ovat Puolasta, Saksasta, Italiasta ja Englannista. Uusi yhteistyöhanke on tarkoitus käynnistää vuonna 2009 http://www.peda.net/veraja/iitti/lukio/comenius/.

Iitin lukio on mukana Ranskan kielen ja kulttuurin opetuksen kehittämishankkeessa, johon liittyy yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten koulujen kanssa. http://www.peda.net/veraja/iitti/lukio/ranska/opintomatkat/.

Iitin lukiossa on pakollisten kurssien ja syventävien kurssien lisäksi monipuolinen koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valikoima mm. tietotekniikassa ja kuvataiteessa. Lisäksi on mahdollisuus tutustua talotekniikan opintoihin, joita järjestetään yhteistyössä Halton Oy:n ja Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa.

Iitin lukio on ollut viimevuosina tehdyissä ylioppilastutkinnon puoltoäänivertailuissa sijaluvuilla 154. (2002) , 158. (2003) , 164. (2004) ja 94. ( 2005). Keväällä 2006 vertailua ei tehty, mutta omien laskelmien mukaan tulos oli edellisvuotta parempi. Keväällä 2007 Iitin lukiosta valmistui 47 ylioppilasta ja joiden puoltoäänien keskiarvo oli 25,7. Keväällä 2008 valmisti 43 ylioppilasta, joiden puoltoäänien keskiarvo oli 25,5.

Hyvää lukuvuotta 2008 – 2009!

Ari Toropainen, rehtori, 040 560 55 45

Ajankohtaiset tiedotukset