Kuulutus 7/17.1.2018, Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.1.2018

17.01.2018 13:19

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 7/17.1.2018

17.1.2018 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen, antopäivä 16.1.2018, päätösnumero 18/0019/4, diaarinumero 00809/16/2206 kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.

Päätös, josta valitetaan   
Viranomainen ja päätöksen päivämäärä
Iitin kunnanhallitus 18.4.2016 § 80

Iitin kunnan hallinto- ja talousjohtaja on päätöksellään 1.3.2016 § 4 valinnut henkilön toimistopalveluissa avoinna olleeseen palvelusihteerin työsopimussuhteiseen toimeen.

Valittaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jonka Iitin kunnanhallitus on päätöksellään 18.4.216 § 80 hylännyt.

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta maksuttomasta oikeudenkäynnistä eikä valitusta siltä osin kuin siinä on kyse valitun henkilön pätevyyden ja sopivuuden osoittamisesta.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.1.2018 (KuntaL 410/2015 142 §).

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 16.1.2018, päätösnumero 18/0019/4, diaarinumero 00809/16/2206, ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä Iitin kunnantalolla palvelupiste Monitorissa, osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 KAUSALA, 19.2.2018 saakka.

IITIN KUNNANHALLITUS

17.1.2018