Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluiden päätös meluilmoituksesta, Destia Oy

12.06.2018 08:10

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 68/12.6.2018

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 5/2018yt/KJT 11.6.2018 hyväksynyt Destia Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 11.6. – 31.12.2018 välisenä aikana tapahtuvaa louhintaa ja murskausta Vt 12 Tillola – Keltti urakka-alueella osoitteessa Kymentie 650 – 700, Iitti ja Lahdentie 1250 – 1400. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.6.2018.

Päätös on nähtävillä 12.6. – 13.7.2018 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja -tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 13.7.2018. Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Jenny Teerikangas, p. 020 615 7995. 

Kouvolassa 12.6.2018

KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖPALVELUT