Kouluruokailu

Iitin koulujen ja päiväkotien ruokalista syyslukukaudella 2017

Ruokalista

Välipalalista

Toiminnan tarkoitus: Perusopetusta järjestävissä kouluissa ja lukiossa tarjotaan jokaisena koulupäivänä ohjattu täysipainoinen koulu- tai henkilöstölounas. Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat täysipainoisen aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella ja ohjeiden mukaisesti.

Kouluruokailun merkitys: Kouluruokailu on oleellinen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailun ravitsemuksellinen merkitys oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon tärkeänä ylläpitäjänä on mittava.

Hyvä kouluateria: Kouluateria on terveellinen, täysipainoinen, vaihteleva, monipuolinen, riittävä ja maukas kotiruoan veroinen ateria, joka nautitaan kauniisti tarjolle laitettuna yleisenä lounas-aikana. Ravitsemuksellisesti aterian täysipainoisuus riippuu annoksen oikeasta koostamisesta, johon oppilaita koulussa ohjataan.

Ruoka- ja tapakulttuuri: Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja toisen ihmisen huomioon ottavaa käyttäytymistä. Sosiaalisen kasvun oppimisyhteisössä, viihtyisässä ja esteettisessä oppimisympäristössä kouluruokailu mahdollistaa ruoan lisäksi elämyksellistä oppimista miellyttävässä ilmapiirissä. Kouluruokailu avartaa kansallisen ja kansainvälisen ruoka- ja tapakulttuurien tuntemusta erilaisilla teematoteutuksilla ja koulun oppiaineiden kanssa integroimalla.

Tuloksellisen toiminnan edellytykset: Asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, ammattitaitoinen henkilökunta ja korkealaatuiset elintarvikkeet mahdollistavat hyvän tuloksen. Keittiön toimintojen ja tuotteiden jatkuvalla arvioinnilla ja kehittämisellä, laatu- ja kustannustietoisuudella ja tilanneherkkyydellä varmistetaan ruokapalvelun tuloksellisuus ja kilpailukyky. Keittiöhenkilöstön ammatillista osaamista ja laadukasta työn hallintaa tuetaan järjestämällä koulutustilaisuuksia, joihin osallistutaan avoimella oppimismielellä.

Yhteinen ympäristö: Ympäristönsuojelulliset näkökohdat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen otetaan huomioon koko kouluruokailuprosessissa koskien elintarvikkeiden hankintaa, pakkauksia, ruoan valmistusta, tarjoilua ja jätehuoltoa. Kouluruokailun toteutus tukee osaltaan koulun ympäristökasvatusta.

Yhdessä ohjaten oppimaan: Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset ovat tasavertaisia yhteisön jäseniä koulun kasvatuspäämäärien tukemisessa. Oppilaiden ohjaamista ja kasvamista työn arvostukseen ja vastuullisuuteen edistetään mm. heidän osallistumisellaan ruokailun järjestelyihin ja keittiötyöhön. - Iitin koulukeittiöiden henkilöstö sitoutuu oheiskasvattajina oppilaan ohjaamiseen sekä luonnolliseen, ystävälliseen ja toisen ihmisen huomioon ottavaan ja joustavaan kanssakäymiseen yhteistyöhakuisessa koulun ilmapiirissä.

Arviointi: Kouluruokailun tuloksellisuutta arvioidaan sisäisen sekä ulkoisen arvioinnin avulla. Jokainen työntekijä arvioi työtänsä itse sekä ryhmässä. Asiakkaiden mielipiteitä kuullaan päivittäin, ruokaraadin kokouksissa sekä kerran vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Keittiön toimintojen ja tuotteiden jatkuvalla seurannalla, arvioinnilla ja kehittämisellä, laatu- ja kustannustietoisuudella sekä tilanneherkkyydellä varmistetaan myös ruokapalvelun tuloksellisuus ja kilpailukyky.