Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos ja osittainen kumoaminen -kaavaehdotusten nähtävilläpidon uusiminen kuulemisen täydentämiseksi

26.01.2018 15:09

Kategoria: Kuulutukset

Iitin Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa, os. Rautatienkatu 20, Kausala ja Iitin kunnan kotisivuilla www.iitti.fi/vireilla-olevat- kaavahankkeet pidetään yleisesti nähtävillä 5.2. - 6.3.2018 seuraavat kaavaehdotukset:

1. Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden muutos -kaavaehdotus

2. Kausalan asemakaavan Kaivomäen, Kansanmäen ja Pentinmäen alueiden osittainen kumoaminen -kaavaehdotus

Kyseessä olevat 3.3.2017 päivätyt kaavaehdotukset ovat olleet jo nähtävillä 27.10. - 27.11.2017, mutta nähtävilläpito uusitaan toisella paikkakunnalla asuvien maanomistajien kuulemisen täydentämiseksi.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää muistutuksensa ehdotuksista kunnanhallitukselle osoitettuina nähtävänäoloaikana. Muistutukset pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja rakennustarkastaja Ville Partio puh. 0400 254 450, sähköposti ville.partio@iitti.fi.

IITIN KUNTA/kunnanhallitus

Internet, kunnan kotisivut 26.1. - 6.3.2018
Kirjeitse toisella paikkakunnalla asuville maanomistajille 26.1.2018 (kaavakartat määräyksineen
lähetetty 23.10.2017 postitetun kirjeen mukana)