Kadut ja tiet

Teiden kunnossapito Iitin alueella:
 • Tekninen toimi vastaa Iitin kunnan katujen ja kevyen liikenteen väylien tien ylläpidosta. Kausalan taajaman asemakaava-alueella olevien katujen hoito, kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

  Kadun hoito käsittää asfalttipäällysteiden paikkaustyöt, sorapäällysteisen väylien höyläyksen ja lanaamisen, pölynsidonnan, sekä avo-ojien kaivun. Kadun hoitoon sisältyy myös talvinen auraus, polanteen poisto, liukkauden torjunta, sekä keväinen hiekoitushiekan poisto. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.  

  Kadun kunnossapitoon kuuluvat katujen asfaltoinnit, sorateiden sorastukset, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, tiemerkintöjen, liikennemerkkien ja opasteiden ja vastaavien laitteiden kunnossapito.

  Lisätietoja antaa kunnan rakennusmestari.

 • ELY-keskus vastaa maanteiden kunnossapidosta ja tiehankkeista. Lisätietoja ELY:n sivuilta.

  Maanteitä koskevat ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100, avoinna 24h/vrk.

 • Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tiekunnat tai osakkaat yhteisesti, mikäli tiekuntaa ei ole perustettú.

Toimintaohjeet

Tontin omistaja, muistathan että:

 • Tonttiliittymän rumpuputken auki ja sulana pitäminen kuuluu tontin omistajalle.
 • Tontin kohdalla olevan sadevesikaivon ritilän puhtaana pitäminen (syksyiset puiden lehdet, ym. roskat) kuuluu tontin omistajalle. Lumen ja jään hoitaa kunta.
 • Katualueelle kasvavien liikenneturvallisuutta ja/tai kunnossapitoa haittaavien puiden ja pensaiden oksien poistaminen kuuluu tontin omistajalle. Vapaan kulkukorkeuden ajoradalla tulisi olla 4,5 metriä ja kevyenliikenteenväylillä 3,6 metriä. Sivusuunnassa vähintään 0,5 metriä liikennöidyn alueen reunasta.
Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 Iitti
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset
Tienpito
tiet / kadut
Timo Vaaranto
0400 750 093
timo.vaaranto@iitti.fi

Rakennusmestari