Kaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä, Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos tilan Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 alueella

17.11.2017 14:15

Kategoria: Kuulutukset

Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muutos tilan Kauramaan osakaskunta 142-402-876-1 alueella on tullut vireille 22.5.2017 kunnanhallituksen päätöksellä.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 27.11. - 27.12.2017 Iitin Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa Monitorin aukioloaikoina, os. Rautatienkatu 20, Kausala ja Iitin kunnan kotisivuilla www.iitti.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu mm. kaavamuutoksen tavoitteet, aikataulu ja selvitettävät vaikutukset sekä ilmoitettu yhteystiedot lisätietojen antajista.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä tekniselle lautakunnalle osoitettuna nähtävänäoloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja kaavoituksen tavoitteista sekä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti os. Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai sähköpostitse os. kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Harri Hoffren puh. 040 485 4037, sähköposti: harri.hoffren@iitti.fi ja rakennustarkastaja Ville Partio puh. 0400 254 450, sähköposti ville.partio@iitti.fi.

IITIN KUNTA/tekninen lautakunta

Internet, kunnan kotisivut 24.11. - 27.12.2017